Kanada ekonomisi: Yüksek ve kaliteli işgücünden oluşmaktadır. G7 ülkeleri arasında yer alır. Kanada ekonomisi, nominal olarak dünyanın 11. büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından 16. büyük ekonomisidir.

Kanada Ekonomisi Hakkında Bilgi

Kanada’nın ekonomik özgürlük puanı 78,2 olup, ekonomisini 2020 Endeksinde en özgür 9. ülkedir. Genel puanı, öncelikle devlet bütünlüğü puanındaki artıştan dolayı 0,5 puan artmıştır. Kanada, Amerika bölgesindeki 32 ülke arasında 1. sıradadır. Dünya genelinde birçok ülkenin önündedir.

Kanada hakkında merak edilen soruları yanıtladık.

Ekonominin Arka Planı

Kanada, toprak alanı olarak dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Pazar odaklı ekonomik sisteminde ABD’ye çok benziyor. Önde gelen sektörler arasında otomotiv ve diğer imalatçılar, orman ürünleri, mineraller ve petrol bulunmaktadır. Kanada’nın ihracatının yaklaşık dörtte üçü Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılıyor, bu nedenle güney komşusuyla serbest ticaret anlaşmasının devamı Kanada’nın ekonomik refahı için kritik önem taşıyor.

Hukuk Kuralı

Mülkiyet hakları genellikle hem kanunla hem de sözleşmelerin uygulanması yoluyla iyi korunmaktadır. Kamulaştırma olayı görülmemektedir. Hükümetin yargı organı bağımsızdır ve mahkemeler usul açısından yetkili, adil ve güvenilir kabul edilir.

Vergiler & Kamu

En yüksek federal kişisel gelir vergisi oranı yüzde 33 ve en yüksek kurumlar vergisi oranı yüzde 15’tir. Diğer vergiler, katma değer ve emlak vergilerini içerir. Genel vergi yükü, toplam yurtiçi gelirin yüzde 32,2’sine eşittir. Hükümet harcamaları, son üç yılda ülkenin çıktısının (GSYİH) yüzde 40,5’ini oluşturdu ve bütçe açıkları GSYİH’nın ortalama yüzde 0,4’üne ulaştı. Kamu borcu GSYİH’nin yüzde 90,6’sına eşittir.

Bu da ilginizi çekebilir: Kanada Vergi Sistemi

Özgürlükler & Şeffaflık

Yönetmelikler şeffaftır ve çoğunlukla iyi tanımlanmıştır, işletmelerin verimli ve dinamik bir şekilde çalışmasını sağlar. Son zamanlarda ücretli yıllık izin ve ücretli hastalık günleri artırıldı. İl çalışma yasaları, bir yetki alanından diğerine biraz farklılık gösterir. 2019 Calgary Üniversitesi raporu, Kanada’nın en büyük dört eyaletinden gelen işletme sübvansiyonlarının yılda yaklaşık 29 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Pazar Hakkında Bilgi

Mal ve hizmet ihracat ve ithalatının toplam değeri GSYİH’nın yüzde 65,9’una eşittir. Ortalama uygulanan tarife oranı yüzde 1,5 olup, 451 tarife dışı önlem yürürlüktedir. Genel yatırım çerçevesi verimli ve şeffaftır. Finans sektörü çok çeşitli rekabetçi hizmetler sunmaktadır. Altı ana banka baskın olmaya devam ediyor, ancak yabancı bankaların piyasaya girmesi görece kolay.