Kanada da çift anadil konuşulmaktadır. Kanada anayasasına göre iki dilde eşit şartlardadır. Yalnızca Quebec eyaletinde Fransızca konuşulmaktadır.

 

Kanada’nın iki resmî dili vardır: İngilizce ve Fransızca.

7 Temmuz 1969’da Kanada federal devletinin tümünde Fransızca ve İngilizce eşit kabul edildi. Bu durum Kanada’nın kendisini federal düzeyde çift dilli ve çok kültürlü bir ulus olarak tanımlamasına yol açtı.

*Kanada Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi belirtir ki:

*Fransızca ve İngilizce resmi diller olarak birbirine eşittir;

*Mecliste her iki dille de tartışma yapılabilir;

*Kanunlar her iki resmi dilde de eşit otoriteyle yazılacaktır;

*Parlamento tarafından kurulan herhangi bir mahkemede iki resmi dilde de işlem yapılabilir;

*Herkes federal devletten iki resmi dilden istediği ile hizmet alma hakkına sahiptir;

*Yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde, içinde bulunulan eyalete göre azınlık resmi dili konuşanlar (Fransızca çoğunluğa sahip eyalette İngilizce konuşanlar ya da tam tersi) çocuklarının eğitimini iki resmi dilden istedikleriyle almasını sağlayabilirler.