Kanada’da Sosyal Politika Araştırmacıları, Danışmanları ve Program Memurları; tüketici ilişkileri, istihdam, ev ekonomisi, göçmenlik, insan hakları, konut, iş gücü, aile hizmetleri ve Uluslararası Gelişme gibi alanlarda araştırma yapar, politika geliştirir, programlar uygular ve yönetir. Devlet daireleri, sanayi, hastaneler, eğitim kurumları, danışmanlık kurumları, meslek kuruluşları, araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından istihdam edilirler.

Kanada’da Sosyal Politika Araştırmacıları İş Unvanları:

 • Çocuk Refah Politikası Analisti
 • Toplum Polislik Programı Danışmanı
 • Toplum Sosyal Gelişim Görevlisi
 • Tüketici Danışmanı
 • İstihdam Özsermaye Politikası Danışmanı
 • Ev Ekonomisti
 • Konut Politikası Analisti
 • İnsan Hakları Görevlisi
 • Göçmenlik Politikası Analisti
 • Uluslararası Yardım ve Geliştirme Projesi Görevlisi
 • Çalışma Politikası Analisti
 • Sosyal Politika Araştırmacısı
 • Sosyal Hizmetler Planlayıcısı
 • Sosyal Anket Araştırmacısı (İstatistikçi Hariç)

Başlıca Görevler:

Kanada’da Sosyal Politika Araştırmacıları:

 • Demografik, sosyal ve ekonomik araştırma, analiz ve pilot projelerin değerlendirilmesine dayalı sosyal programlar ve politikalar geliştirmek

Ev Ekonomisti:

 • Tüketicilere gıda ürünlerinin, tekstil ürünlerinin ve diğer tüketim mallarının seçimi ve uygun kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yardımcı olmak
 • Yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve tanıtımı, perakende satın alma, sosyal program yönetimi ve küçük işletme girişimleri konularında danışmanlık hizmetleri sağlamak

Konut Politikası Analisti:

 • Ekonomik, demografik ve sosyal gelişmeleri tanımlayıp ve değerlendirip, konut politikasına olan etkileri hakkında rapor vermek

Uluslararası Yardım ve Geliştirme Projesi Görevlisi:

 • Dış yardım ve uluslararası kalkınma politika ve programlarını planlamak, organize etmek ve yönetmek.

Sosyal Anket Araştırmacıları:

 • Anket oluşturmak, anketleri koordine etmek ve yürütmek, verileri analiz etmek, sosyal konular ve politika alanlarındaki istatistikleri derlemek ve yorumlamak

Sosyal Hizmet Planlayıcıları:

 • Araştırma yapmak, sosyal programlar geliştirmek, mevcut sosyal hizmetlerin farkındalığını değerlendirmek, koordine etmek ve geliştirmek

İşe Alım Şartları:

 • Sosyal bilimlerde, işletme yönetiminde veya ilgili bir alanda lisans derecesi veya kolej diploması gerekmektedir.
 • Sosyal bilimlerde, işletme yönetiminde veya ilgili bir alanda yüksek lisans derecesi gerekebilir.
 • Ev ekonomistleri için ev ekonomisi, ev ekonomisi eğitimi, insan ekolojisi, beslenme ve gıda bilimleri veya aile ve tüketici çalışmaları alanlarında lisans derecesi gerekmektedir.

Kanada’da Eğitim Programları Hakkında Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Bilgi Formunu Şimdi Doldurun: Alanında Uzman Danışmanlarımız Sizinle Hemen İletişime Geçsin!