Kanada’da Kimyagerlik eğitimi hakkında merak ettiğiniz soruları yanıtladık. Kimyagerler; endüstriyel işlemler, ürün ve süreç geliştirme, kalite kontrol, çevre kontrolü, tıbbi teşhis ve tedavi, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve diğer uygulamaları desteklemek için araştırmalar ve analizler yürütmektedir.

Ayrıca yeni ürünler ve süreçler oluşturmak için temel kimyasal ve biyokimyasal süreçler hakkında teorik, deneysel ve uygulamalı araştırmalar yaparlar. Kimyagerler, araştırma, geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında, kimya, petrokimya ve ilaç sanayilerinde, maden, metal ve kağıt endüstrisinde ve çok çeşitli üretim, sağlık, eğitim ve devlet kurumlarında istihdam edilmektedirler.

Kanada’da Kimyagerlik İş Unvanları:

 • Tarım Kimyageri
 • Analitik Biyokimyacı
 • Analitik Kimyager
 • Biyoanalitik Kimyager
 • Biyokimyacı
 • Biyokimya Araştırma Bilimcisi
 • Biyolojik Kimyager
 • Kimyasal Spektroskopi
 • Eczacı
 • Kimyager
 • Kimya Araştırma Bilimcisi
 • Kimya Araştırmacısı
 • Klinik Kimyager
 • Deterjan Kimyacısı
 • Boya Kimyacısı
 • Çevre Kimyacısı
 • Besin Kimyacısı
 • Adli Kimyager
 • Endüstriyel Kimyager
 • İnorganik Kimyager
 • Laboratuvar Kimyacısı
 • Deri Kimyageri
 • Tıbbi Biyokimyacı
 • Tıbbi Kimyager
 • Organik Kimyager
 • Organik Kütle Spektrometresi
 • Petrol Kimyacısı
 • Eczacılık Kimyacısı
 • Farmakolojik Kimyager
 • Fiziksel Kimyager
 • Fiziksel Araştırma Kimyacısı
 • Fizyolojik Kimyager
 • Plastikler Ve Reçineler Kimyagerleri
 • Polimer Kimyacı
 • Araştırma Kimyası
 • Toprak Kimyacısı
 • Tekstil Kimyacısı
 • Teorik Kimyager

Kanada kolejleri ya da Kanada sertifika programları ile çalışarak eğitim alabilirsiniz.

Başlıca Görevler:

 • Kimyasal veya biyokimyasal bileşenleri analiz etmek, sentezlemek, arındırmak, değiştirmek ve özelliklerini saptamak
 • Hammaddelerin, kimyasal ara maddelerin veya nihai ürünlerin kalite kontrolünü sağlamak için analiz programları geliştirmek ve yürütmek
 • Çevresel toksik maddeleri tanımlamak ve ölçmek için veri toplama ve analiz programları düzenlemek
 • Yeni kimyasal formülasyonlar ve süreçler geliştirmek için araştırma yapmak
 • Nanotıp, nanoelektronik ve diğer kimya uygulamalarında kullanılan ürünler gibi yeni ürünleri keşfetmek, geliştirmek ve iyileştirmek için araştırmalar yapmak
 • Kimyasal bileşenlerin sentezi ve özellikleri ile kimyasal reaksiyonların mekanizmaları hakkında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak
 • İlaç etki mekanizmalarının kimyasal yönlerini, hastalığın tanı ve tedavisini, organ işlevini ve sağlığın değerlendirmesini araştırmak
 • Kimya mühendisleri, biyologlar, mikrobiyologlar, jeologlar veya diğer profesyonellerle çalışan disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projelerine katılmak
 • Belirli bir uzmanlık alanında teknik danışman olarak hareket etmek

İşe Alım Şartları:

 • Kimya, biyokimya veya ilgili bir alanda lisans derecesi gerekmektedir.
 • Araştırma kimyagerleri için yüksek lisans veya doktora derecesi gerekmektedir.

*Yukarıda yer alan bilgiler farklılık gösterebilmektedir. Detaylı ve güncel bilgi edinmek için lütfen iletişime geçiniz.

**5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa esasen: Kanada Kültür Merkezine ait olan içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. İzinsiz kopyalandığı takdirde Kanada Kültür Merkezi hukuki haklarını gizli tutmaktadır.