Halk arasında Kanada çamı olarak bilinen aslında Montreri çamıdır. ABD ve Kanada olan 15-30 m boy, 30-90 cm çap yapabilen çam türüdür.

Kanada Çamı Hakkında Bilgiler

50 metre boya ve 3 metre gövde çapına ulaşabilir. Ortalama 1000 yıl kadar yaşayabilmektedir. Gövde kabuğu kırmızımsı kahverengi renkte olup daha sonraki dönemlerde grimsi, kalın, uzun ve derin çatlaklı yapıdadır. İğne yapısı sarımsı yeşil renktedir. Üçları sivri ve batmaktadır. Kenarları ince dişlidir.

Çok hızlı büyümesinden dolayı endüstride sıklıkla kullanılmaktadır. Odunun kırılgan olmasından dolayı sıklıkla kağıt ve karton üretiminde kullanılmaktadır. Bazı ülke ve bölgelerde kereste veya mobilya yapımında kullanılıyor.

Rengi ;

Dalları aşağıya doğru eğilmiş veya yukarıya doğru yönelmiştir. İnce dallar, kırmızı-kahverengidir. Reçineli tomurcuklar yumurtamsı, kırmızı-kahverengi, 1,5 cm uzunluğundadır.

Nerelerde Yetişir ;

Monteri çamı, iklim olarak nemli orta sıcaklık değerlerine sahip yerlerde yetişirler. Yayıldığı yerlerde kışlar yağmurlu geçer. Yetiştiği yerlerde  Temmuz-Ağustos aylarında yağış görünmez fakat yaz aylarında sisin etkisi altında kalmaktadır. En iyi verim derin, kumlu topraklar ile kilin hakim olduğu topraklarda normalin ötesinde verim görülebilir. Asidik toprakları sevmektedir.Kuzeye bakan yamaçlarda görebilirsiniz.

Kullanımı;

Odunu yumuşaktır. Kolay kullanılabilir.