Bir devlet yüksek öğrenim koleji olan Collège de Bois-de-Boulogne, tüm öğrencilerine, başarıyı ve kişinin bütünsel gelişimini teşvik eden yenilikçi, teşvik edici ve talepkar bir öğrenme ortamı sunar. toplum.

Kolej’in misyonu, geçmişine derinlemesine kök salmış değerler tarafından yönetilir, yani:

  • Yenilik ve mükemmellik arayışı
  • Kendine, başkalarına ve kuruma bağlılık ve saygı
  • Kişinin Dürüstlüğü ve Herkese Adalet

Kolej’in “eğitim projesinin” işaretleri ve ruhları, bu değerler öğrencilerimize kaliteli eğitim vermemizi sağlar.