En çok kullanılan İngilizce kelimeler aşağıda ki gibidir. Sizlerde Kanada Kültür Merkezi güvencesi ve kalitesiyle , İngilizce öğrenmek isterseniz merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

 1. ability YETENEK
 2. aboard (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
 3. abolish İPTAL ETMEK
 4. about 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
 5. above YUKARIDAKİ
 6. abroad YURT DIŞI
 7. absent 1.YOK 2.EKSİK
 8. absolute MUTLAK, KESİN
 9. absorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
 10. absurd SAÇMA
 11. abuse KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
 12. academic AKADEMİK
 13. accelerator GAZ PEDALI
 14. accent ŞİVE, AKSAN
 15. accept KABUL ETMEK
 16. access 1)GİRİŞ 2)YOL
 17. accessible 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
 18. accident KAZA
 19. accommodation KONAKLAMA YERİ
 20. accompany EŞLİK ETMEK
 21. according to GÖRE
 22. account HESAP
 23. accounting MUHASEBE
 24. accumulate TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
 25. accurate DOĞRU, HATASIZ
 26. accuse SUÇLAMAK
 27. accused 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
 28. accustom ALIŞTIRMAK
 29. accustomed ALIŞIK,ALIŞKIN
 30. ache AĞRI
 31. achieve ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
 32. achievement BAŞARI
 33. acid ASİT
 34. acknowledge DOĞRULAMAK
 35. acquire EDİNMEK
 36. acquisition EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
 37. across 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA
 38. act 1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK
 39. active ETKİN, FAAL
 40. actor ERKEK OYUNCU
 41. actress KADIN OYUNCU
 42. actual GERÇEK
 43. add TOPLAMAK,EKLEMEK
 44. addict TİRYAKİ,MÜPTELA
 45. address ADRES
 46. administration  İDARE
 47. admiral AMİRAL
 48. admire BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
 49. admission 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
 50. admit 1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK