Kanada Yatırımcı Göçmenlik

Kanada’nın güçlü bir ekonomik kültürü vardır. Burada iş ya da yatırım yapmak istiyorsanız, Kanada’ya yatırımcı vizesi alarak göçmen olarak gitmeye hak kazanabilirsiniz.


İş adamları göçmenlerin Kanada’ya yatırım yapabilecek veya Kanada’da bir iş kurabilecek olmaları ve güçlü ve refah içinde bir Kanada ekonomisinin gelişmesini desteklemeleri beklenmektedir. İş Adamları Göçmenlik Programı iş tecrübesi olan insanları Kanada’ya çekmeyi amaçlamaktadır.


İş adamları göçmenler, Kanada’ya ekonomik açıdan yerleşebilme kabiliyetleri temeline dayanarak seçilirler.


İş Adamı Göçmenler Üç Sınıfa Ayrılırlar:


Yatırımcılar


Yatırımcı Göçmen Programı deneyimli kişileri ve sermayeyi Kanada’ya çekmeyi amaçlar. Yatırımcıların iş tecrübelerinin olması, en az 800,000 $CAD tutarında varlıkları olması ve 400,000 $CAD tutarında bir yatırım yapmaları gerekmektedir.


Müteşebbisler


Müteşebbis Programı, Kanada’da şirket sahibi olacak ve şirketi faal bir şekilde yönetecek, Kanada ekonomisine katkıda bulunacak ve istihdam yaratacak tecrübeli insanları çekmeyi amaçlar. Müteşebbislerin iş tecrübelerinin olması, en az 300,000 $CAD tutarında varlıkları olması ve Kanada’ya geldiklerine bu koşullara sahip olmaları gerekmektedir.


Kendini İstihdam Edenler


Kendini istihdam edenlerin kendi işlerini kurma niyetleri ve kabiliyetleri olmalıdır. Bu kişilerden Kanada’nın kültürel veya sosyal hayatına katkıda bulunmaları beklenmektedir. Kanada’da bir çiftlik satın alarak veya işleterek veya sanatsal faaliyetlerde bulunarak (Aktörler,Fotografcılar,Atletler) kendi istihdamlarını yaratabilirler.

Bilgi İçin Bizimle Ağağıdaki Email Adresinden İletişime Geçebilirsiniz.

info@kanadakulturmerkezi.com

Kanada’nın En Seçkin Okullarının Katılımıyla: