Kanada Okul Seçimi

Kanada’da farklı alanlarda eğitim almış yüzlerce öğrenci ile yaptığımız birebir görüşmeler, ve bizlerin bizzat okulları ziyaret ederek edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğrencilere tavsiyelerimiz:

1- Ders Kitapları: Okul seçiminde araştırılacak önemli konulardan biri, gidilecek okulda ne tür ders kitapları kullanıldığının öğrenilmesidir. Çünkü okulların bir kısmı kendi oluşturdukları ders kitaplarını kullanmakta, bir kısmı ise; Longman, Oxford ya da Betty Schrampfer Azar yayınlarını kullanmaktadır. Bununla birlikte diğer bazı okullarda da Beginner, Intermediate ve Advanced kurlarının her biri için farklı yayın kullanıldığı görülmüştür. Mesela Beginner sınıfları için Betty Schrampfer Azar, Intermediate sınıfları için Longman ve Advanced sınıfları için de Oxford yayınlarının kullanılması hem uluslar arası eğitim uzmanları tarafından hem de bizce E.S.L (English as a Second Language) eğitimi için en ideal uygulamadır. İnanılması güç ve öğrenci için bir o kadar dramatik olan diğer bir uygulama ise, bazı okullarda hiçbir standart ders kitabının kullanılmamasıdır. Burada öğretmenler her ders öncesi işleyecekleri konuları kendileri belirleyip, o konulara göre farklı yayınlardan fotokopiler çekerek öğrencilerine dağıtmaktadır. Bu çeşit okullar her Kur’daki ve her dersteki ders programı seçimini kendi öğretmenlerine bırakmaktadır. Bunun dezavantajlarını şöyle sıralayabiliriz: bir öğrenci birinci kurda okurken Modal Verbs konusunu öğrenir ve sonraki kurlara geçtiğinde başka bir öğretmenle eğitimine devam eder. Ancak; yeni öğretmeni önceki kurlarda verilen eğitimden haberdar olmadığı için tekrar Modal Verbs konusunu işler. Bu durumda öğrenci bir konuyu iki defa görerek aslında geri kalan birçok önemli konuyu da öğrenemeyip zaman kaybı yaşamaktadır. Bununla birlikte bize iletilen feedbacklerde bu okullarda haftanın en az bir günü sadece televizyon izlenmektedir, bizce E.S.L Litening eğitimi için TV izlemek önemlidir, fakat okulda değil de evde yapılması bizce daha doğru olur.

2- Okulun Öğrenci Kombinasyonu: Bazı okullar her milletten kabul edilecek öğrenci miktarına bir limit koyup, İngilizce eğitimi için ideal bir öğrenci karışımı ve ortamı oluşturmaktadır. Bu konunun önemini şöyle açıklamaya çalışalım; Kanada’da yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz izlenimlere göre, eğer bir okulda tek bir milletten,  %20’den daha fazla oranda öğrenci mevcutsa, bu öğrencilerin kendi aralarında kendi dillerini konuşmaları kaçınılmaz olacaktır ki, buda hem bu öğrenciler için hem de geri kalan tüm öğrenciler için İngilizce öğrenmeye uygun bir ortam oluşturmayacaktır. Bu nedenle birçok okul bu konuya dikkat edip; Avrupa, Asya, Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu Ülkelerinden aynı oranda öğrenci bulundurmaya özen göstermektedir. Ancak gördüğümüz bazı okullar ise,  % 80 oranında Koreli öğrenciye diğer okullar ise %30 oranında Türk öğrenciye sahip bulunuyorlardı. Burada siz öğrencilere düşen ise bir okula kayıt yaptırmadan önce mutlaka ÖĞRENCİ KOMBİNASYONUNU öğrenmek olmalıdır.

3- Okuldaki Toplam Öğrenci Sayısı: Bu konunun önemi şuradan kaynaklanmaktadır: Bir okuldaki öğrenci sayısının fazlalığı ile sizin İngilizce seviyenize uygun bir sınıfa yerleştirilmeniz doğru orantılıdır. Çünkü öğrenci mevcudu az olan okullar az sayıda sınıfa sahiptirler ve Pre-Intermediate seviyesinde olan bir öğrenciyi Advanced sınıfına yerleştirebilmekteler. Bu durumdaki öğrenci, seviyesinin çok üzerinde öğrencilerle eğitim göreceği için hem sıkıntılı anlar yaşayacak hem de “öğrenemiyorum” kaygısına kapılıp öğrenme hevesi kırılacaktır.

4- Okuldaki Toplam E.S.L Kur Sayısı: Dünya’nın her ülkesinde, her okul kendi Curriculum’ını uygulamaktadır. Bununla ilgili yasal düzenlemeler olmakla birlikte pek yaptırım gücü olduğu söylenemez. Çünkü okullar 6, 8, 12, ve 16 gibi Kur’lara sahiptir. Aynı şehir ve caddede olan iki okuldan biri 6 Kur’luk sistemi diğeri ise 16 Kur’luk sistemi uygulayabilmektedir. Burada öğrencinin yapması gereken, eğitimi için ayırdığı zamana göre bir okula kayıt yaptırmasıdır. Mesela; eğitim için bir yıl hedefleniyorsa 12 Kur’luk eğitim veren bir okula kayıt yaptırmak daha yararlı olacaktır.

5- Okulun Eğitim Verdiği Programlar: Okulda hangi programların olduğu bilinmesi gereken diğer önemli bir konudur. Hedeflerinize ulaşabilmeniz, alacağınız eğitimin yönü ile mümkündür. Gelecekte Master programına devam etmeyi planlayan bir öğrencinin ileride TOEFL ya da IELTS skoruna ihtiyaç duyacağı kesindir. Bu yüzden Intermediate seviyesi bir İngilizceye sahip olunması durumunda hemen TOEFL ya da IELTS hazırlık sınıfında eğitime devam etmek en doğru karar olacaktır. Çünkü bu iki sınav özel test tekniği gerektirdiğinden, ESL. sınıflarında bu konuda bir tekniğe sahip olmak neredeyse mümkün görülmemektedir. Ya da, eğitimini tamamlayıp yurda döndüğünde, iş dünyasında İş İngilizcesine ihtiyaç duyacak birinin; Business Communication, International Trade, International Finance ya da Marketing programlarına devam etmesi gerekmektedir. Ancak bu, ESL eğitimi alınan okulda bu programların var olması ile mümkündür.

6- Okul, Bulunduğu Ülkedeki Eğitim Bakanlığına Kayıtlımı, Denetleniyor mu ve Vize Almaya Etkisi nedir? Türkiye’de de örneğine rastlayabildiğimiz; arka mahallelerde faaliyet gösterip kayıt dışı gelir sağlayan okullar, diğer bazı ülkelerde de faaliyet gösterebilmektedir. Bu okullar hükümetçe denetlenemediği için kalitesi tam bir bilinmezdir. Ayrıca bu okullara kayıt yaptırıp Letter of Acceptance (Kayıt Mektubu) İle Konsolosluklara vize müracaatı yapıldığında, vize alma şansı neredeyse hiç yok denecek kadar az olmaktadır.

7- Okul, TOEFL, IELTS ve TOEIC Sınavlarını Yaptırmaya Yetkili mi?

Bazı okullar yukarıda sıraladığımız testleri yaptırmaya yetkili kılınmıştır. Bu okullar bu testlerle daha yakından ilgili oldukları için öğrencilerini bu testlere daha iyi hazırlama imkânı bulmaktadır.

8- Kayıt Yaptırdığınız Okuldaki Eğitiminiz Tamamlandığında, Dünyanın Bazı Saygın Kolej ve Üniversitelerine TOEFL veya IELTS skoruGEREKMEKSİZİN Direk Geçiş Yapma İmkânınız Olacak mı?

Kalitesini kanıtlamış olan bazı okullar; kolej ve üniversitelerle anlaşarak kendi öğrencilerinin belirli bir Kur’u tamamlaması durumunda bu kolej ve üniversitelere TOEFL ya da IELTS skoru gerekmeksizin direk geçiş yapma imkânı sağlamaktadır.

9- Derse Zamanında Başlanması:

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin, bulundukları ülkedeki zaman farkına adapte olmaları zaman almaktadır. Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde uyanmakta zorluk çekilmekte ve okula geç kalınabilmektedir. Genelde saat 9’ta başlayan ders, geç kalan öğrencilerle hemen, hemen her yarım saatte bir bölünebilmektedir. Buda diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmakta ve derse konsantre olmalarını güçleştirmektedir.

Birçok okul bu yönde kesin karar almış ve bir süre geç kalan öğrencilerin ders arası verilinceye kadar sınıfa girmelerine izin verilmemektedir.

10- Okul Şehir Merkezine Yakın mı?

Okullar bazen şehir merkezlerine çok uzakta olabilmektedir. Bu durumun birçok dezavantajı bulunmaktadır; ilkin ve en önemlisi okul sonrası birilerini bulup dilinizi pratik yapma şansı bulamayabilirsiniz. Çünkü genelde bu tip yerler çok tenha olabilmektedir. Ayrıca evden okula gidiş-gelişlerde de ciddi bir zaman kaybı yaşanabilir.

11- Nasıl Bir Homestay (aile yanı konaklama) Ailenin Yanına Yerleştirilirim?

Konaklama seçenekleri arasında en çok tercih edilen sistemdir Homestay. Ancak bir o kadar da önemli. Farklı kökenlere sahip çok sayıda aile uluslararası öğrencileri kabul etmektedir. Aile yanı konaklama, öğrendiğiniz dili, pratik yapma şansı bulma açısından en avantajlı olanıdır. Ancak bu her zaman mümkün olamayabilir; çünkü okullar aile seçimi konusunda her zaman çok titiz olamamaktadır. Bazen yanına yerleştirileceğiniz aileden daha iyi bir İngilizceye sahip olabilirsiniz.  Çünkü bu aileler o ülke vatandaşlığına yeni geçmiş mülteci ya da göçmen aileler olabilmektedir. Bu aileler genelde Güney Afrika ya da Asya kökenli olabilmektedir. Böyle bir durumda dilinizi pratik yapma şansı bulamıyorsunuz. O nedenle aile seçiminde her zaman titiz davranmanız ve yanında kalacağınız ailenin kökenini sormanız yararınıza olacaktır.

12- Okulun Öğretmenlerinin Geçmişi:

Ülkemizdeki birçok dil okulu bünyesinde yabancı öğretmen bulundurmaktadır. Ve bu öğretmenler öğrencilerine kendi ana dil’lerini öğretmektedir. Biz yıllarca yurtdışında sayısız okul tanıdık. Kitaplarını, Kurlarını, öğrenci kombinasyonunu, çalıştıkları Homestay aileleri ve daha birçok konuda sayısız okulu tanıma fırsatı bulduk. Yurtdışındaki bu incelemelerimiz sırasında bizi hayrete düşüren önemli şey ise; bazı okullarda görev yapan bazı E.S.L. öğretmenlerinin; Güney Afrika veya Asya kökenli olmasıydı. Bu öğretmenler, kendileri dahi İngilizceyi sonradan öğrenen, yeni göçmenliğe kabul edilmiş öğretmenlerdi. Oysaki kendi ülkemizdeki dil okulları bile bu konuya daha duyarlı davranmaktadır. Burada aslında öğrencinin yapabileceği çok az şey var, en önemlisi gidilecek okulu her yönü ile tanımak ve bu konuda yurtdışı tecrübesi olan Eğitim Danışmanlarından yardım almaktır.

 

 Kanadada Üniversite, Kanada Üniversiteleri, Kanada Master-Doktora ve Kanada da Kolej Eğitimi hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

info@kanadakulturmerkezi.com